گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

کلاس ١) انشا.. کلاس ضمن خدمت با عنوان " زبان تخصصی ریاضیات" از تاریخ شنبه ٩/١١   آغاز خواهد شد . این کلاس ٣٢ ساعته طی ٨ روز برگزار می شود.

کلاس ٢) تاکیدی دوباره بر کلاس امروز. ساعت ١٧:٣٠ یادتان نرود.

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٠/٢٧

آخرین جلسه کارگاه تدریس فعال ریاضی با رویکرد  I T

زمان: چهارشنبه  29/10      ساعت: 17:30

مدرسه نمونه امام علی (ع)

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٠/٢٥

تعداد و زمان جلسات بعدی در اولین جلسه و با همفکری جمع و نظر مدرس محترم مشخص خواهد شد.

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٠/٢٤

مکان: مدرسه نمونه راهنمایی امام علی (ع)

زمان: یکشنبه ٢۵/١٠  ، ساعت : ١٨

شرکت در جشنواره شرط لازم برای حضور در این کارگاه نیست و  تمام همکاران علاقمند می توانند در این کلاس ها شرکت نمایند.

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٠/۱٢

پیشنهاد خانم سمیه کوهساری برای تدریس معادله توانی:

.روش دیگر حل این معادله این است که عبارت توان دار را بصورت تقسیم 2به توانxبر2بنویسیم و برابر 8 قرار دهیم.در نهایت با طرفین وسطین، 2به توانxبرابر16 خواهد شد.با ضرب متوالی عدد2در خودش تا رسیدن به عدد16 جواب4 بدست می آید.

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٠/٥

ایده ها و تجربیات خود را در این صفحه در اختیار همکاران قرار دهید. مطالب را به آدرس zorba_gorgan@yahoo.com ایمیل کنید. منتظریم............

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٠/٥

دیویی در توضیح مراحل تفکر در اثر مشهورش "دموکراسی و آموزش پرورش" مراحل تفکر را چنین بر می شمرد: مرحله ی اول تفکر تجربه است، تجربه ای که طبیعتاً در چارچوب محیط صورت می گیرد. مرحله ی دوم روبرو شدن با مسأله یا مشکل است. در مرحله ی سوم جمع آوری اطلاعات برای حل معضل آغاز می گردد. مرحله ی چهارم نیز حل مسأله است و مرحله ی پنجم عملی کردنِ راه حل.

                                          سمیه کوهساری

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٠/٥

معادله توانی معادله ای است که که در آن مجهول به صورت توان ظاهر شده است. مانند:  2x=۸. برای حل چنین معادله هایی در صورت امکان دو طرف معادله را به دو عدد تواندار با پایه های مساوی تبدیل می کنیم ؛ آنگاه توانهای دو طرف را با هم مساوی قرار می دهیم و جواب معادله را بدست می آوریم.

مثال: معادله های توانی زیر را حل کنید.

نویسنده: حجت خسروشاهی

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٠/٥

روزهای یکشنبه هر هفته برای شنیدن نظرات و همفکری و تبادل نظر در خدمتیم.

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٠/٥

همکاران عزیز برای تدریس در کارگاه  "تدریس با رویکرد فناوری اطلاعات " به دنبال مدرس می گردیم. فردی که بر هر دو جنبه ی تدریس ریاضی و IT مسلط باشد.

اگر مدرسی با چنین خصوصیتی می شناسید با شماره ی 09112701445 محمد طبرسا    تماس بگیرید. قبلا از لطف شما سپاسگزارم.

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :