گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۸/۱٤

اقتباس از الگوی طراحی آموزشی بر اساس عوامل چهارگانه ی ( هدف، موقعیت، منابع، نظام ارزشیابی)

طرح درس عبارت است از برنامه ریزی و سازمان دادن به مجموعه فعالیت هایی که معلم در رابطه با هدف های آموزشی، محتوای درس و توانایی های دانش آموزان برای یک زمان مشخص تدوین می کند( صفوی،1379).

گام اول : تحلیل و تعیین هدف های آموزشی

هدف ها، غایات و نتایج نهایی حاصل از آموزش اند که مدرسه یا سازمان های آموزشی به منظور دستیابی به آن ها آموزش را ارائه می دهند.

هدف های آموزشی بیان کننده وضعیت مطلوب در یک رویداد آموزشی هستند.

 

هدف های خوب باید دارای ویژگی های زیر باشند :

1-    دانش آموز محور باشد.

2-    هدف ها باید توصیفی از نتایج یادگیری باشند.

3-    صریح، روشن و قابل فهم باشند.

4-    در سطح کلیت مناسب بیان شوند.

5-    قابل مشاهده و اندازه گیری باشند.

 

1-1-        تعیین هدف های کلی :

به نتایجی که انتظار می رود در پایان یک جلسه یا دوره ی آموزشی عاید دانش آموزان شود، هدف کلی گفته می شود. این هدف ها معمولاً به صورت کلی و مبهم و قابل تعبیر و تفسیر بیان می شوند.

 

2-1- تبدیل هدف های کلی به اهداف جزئی :

برای تعیین مراحل رسیدن به هدف های کلی باید آن هدف ها، جزئی تر و ریزتر گردند.

 

3-1- تبدیل هدف های جزئی به هدف های رفتاری :

هدف رفتاری عبارتی است که مقصود معلم را از آموزش در قالب رفتار نهایی یا بازده یادگیری دانش آموز بیان می کند.

 

هدف های رفتاری دارای چهار ویژگی زیر می باشند :

1-    مخاطب معینی دارند.

2-    فعل آن ها رفتاری است.

3-    شرایط انجام رفتار یا عملکرد باید مشخص شود.

4-    معیار و درجه ی قابل قبول دقیقاً مشخص شود.

  

مثال : دانش آموز  بدون استفاده از راهنمایی های معلم  حداقل 5 مورد   از مسائل آخر فصل  را  حل نماید.

    مخاطب                شرایط                                معیار                   شرایط             فعل رفتاری    

 

 

4-1- تعیین رابطه ی بین اهداف آموزشی :

ارتباط هدف های آموزشی معمولاً به سه صورت امکان پذیر است :

الف) ارتباط متوالی : یعنی هدف های پایین تر پیش نیاز هدف های بالاترند.

ب) ارتباط موازی : اهداف و فعالیت های آموزشی نسبت به یکدیگر تقدمی ندارند و می توان آن ها را در عرض هم آموزش داد.

ج) ارتباط تلفیقی : اهداف حالت ترکیبی دارند یعنی ارتباط بخشی از فعالیت ها متوالی وارتباط  برخی از     آن ها موازی است. 

 

 

گام دوم : تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی :

1-2- تعیین ویژگی های فراگیران

الف) تعیین ویژگی های عمومی

ب) تعیین رفتار ورودی

( به مجموعه ی اطلاعات، مهارت ها، قابلیت ها و توانایی هایی که فراگیران باید داشته باشند تا بتوانند درس جدید را فرا بگیرند رفتار ورودی گفته می شود).

2-2- ارزشیابی تشخیصی :

در طراحی سؤالات ارزشیابی تشخیصی، علاوه بر سؤالات رفتار ورودی، سؤالاتی از درس جدید هم مطرح می گردد تا علاوه بر سنجش رفتار ورودی نقطه ی آغازین تدریس نیز مشخص شود.

 

 

3-2- تعیین فعالیت آموزشی :

الف) فعالیت های معلم

ب) سازمان دهی گروه های یاددهی- یادگیری

باید توجه داشت که دستیابی به کدام هدف ها به صورت فردی میسر است و کدام یک به تعامل بین یادگیرندگان نیازدارد.و کدام هدف ها با تعامل بین معلم و یادگیرندگان قابل دسترسی است.

ج) تعیین فعالیت های دانش آموزان

از قبیل : بحث کردن، پاسخ دادن، آزمایش کردن، تهیه ی گزارش، مطالعه ی منابع و ....

د) تنظیم زمان و فضا

 

گام سوم :تحلیل و تعیین محتوا و وسایل آموزشی :

1-3-        انتخاب محتوا :

 معلم باید برای انتخاب محتوا به موارد زیر توجه داشته باشد :

1-    آیا با کارگیری این محتوا رفتارهای مورد انتظار، در فراگیران پرورش می یابد؟

2-    آیا محتوا بر اساس توانایی های ذهنی و عملی دانش آموزان تهیه شده است؟

3-    آیا محتوا از توالی لازم برخوردار است؟

4-    آیا محتوا با زمان پیش بینی شده تدریس مطابقت دارد؟

5-    آیا مفاهیم، اصول و نظریه های بیان شده در محتوا درست هستند؟

( علی آبادی، 1370).

 

2-3- انتخاب روش تدریس مناسب

 

3-3- انتخاب رسانه ها و وسایل آموزشی مناسب

به طور کلی معیارهای زیر در انتخاب رسانه ها برای تدریس مورد توجه قرار می گیرند :

1-    ارتباط با اهداف ، محتوا و موقعیت آموزشی.

2-    کیفیت فنی ( شاخص بودن، سهولت استفاده، تهیه از وسایل در دسترس، هماهنگی متن و اجزاء عناصر )

3-    میزان تأثیر در سهولت یادگیری و عمق بخشیدن به آن

4-    متناسب بودن با توانایی های فراگیران

5-    قابلیت رجوع ( تنوع و میزان استفاده از آن در فرآیند آموزش)

6-    کیفیت ظاهری ( ظرافت، زیبایی و جذابیت)

7-    مقبولیت علمی

8-    تعاملی بودن

9-    انعطاف پذیری

10-   سادگی

11-    هزینه

 

گام چهارم : تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

بایستی نوع و معیارهای ارزشیابی در ابتدای سال یا هر نیم سال تحصیلی به طور صریح به اطلاع دانش آموزان رسانده شود.

 

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۸/۱٤

حل مسئله قلب تپنده ی ریاضیات است.

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :