گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٠/۱/٢۳

راستش آقای انتظاری مدرس محترم را می توانیم فقط روزهای پنج شنبه ساعت ١٧:٣٠ تا ١٩ داشته باشیم . می دانم زمان مناسبی نیست ولی چاره ای نداریم. از هفته ی دوم اردیبهشت به مدت سه هفته ، پنج شنبه ها.

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٠/۱/٢۳

دومین جلسه ی تخصصی گروه ریاضی هفته ی آینده برگزار می شود. محور اصلی این جلسه دو موضوع خواهد بود: ١) بررسی نقاط ضعف و قوت سوالات ریاضی طرح شده در نوبت اول و ارائه ی پیشنهادات برای بهبود کیفیت سوالات در خرداد ماه  ٢) انتخاب سرگروه جدید

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٠/۱/٢۳

زمان: ساعت ١٠ صبح

مکان: پژوهش سرای دانش آموزی(جنب کانون طه)نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٠/۱/۱٩

زمان برگزاری المپیاد ریاضی مرحله ی استانی: ١۵ اردیبهشت


نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٠/۱/۱٤

نتایج نهایی در بخش مدارس دولتی و عادی:

پایه اول:

         رتبه اول: مریم تازیک...........مدرسه بنت الهدی صدر

         رتبه دوم:میثم میر...............مدرسه شهید مطهری ١


پایه دوم:

          رتبه اول:محترم عبدی........مدرسه ابن سینا ٢

          رتبه دوم: سید رضا میر اکبری .....مدرسه توحید

                    و    مرتضی عرب احمدی .....مدرسه معلم١

                          (نمره یکسان و مقام مشترک)

پایه سوم:

           رتبه اول: سید حسین موسوی......مدرسه شهید مطهری

           رتبه دوم:ابوالفضل کریمی.........مدرسه هاشمی ١

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :