گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٠/٥/۱٠

قرار بر این شده تا از برگزیدگان گرگانی المپیاد و دبیران آنها در مراسمی تقدیر بعمل آید. زمان و مکان برگزاری مراسم بعدا اطلاع رسانی خواهد شد.

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٠/٥/۱٠

یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت:شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید.من که نمی خواهم موشک هواکنم.می خواهم در روستایمان معلم شوم.دکتر جواب داد:تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول،ولی تو نمی توانی به من قول بدهی که یکی از شاگردان تودرروستا،نخواهد موشک هواکند.

                                              ارسالی توسط خانم سمیه کوهساری

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٠/٥/۱٠

جهت مبارزه با پدیده تارعنکبوت. سایت زیر به همکاران معرفی می گردد.جالب است سربزنید.
http://www.olympiadelmi.ir
متعلق است به آموزش و پرورش استان قم

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :