گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٢/۱۱/٢۸

درس ریاضی از جمله دروسی است که برای یاد گیری آن نیاز به پایه ی درسی قوی و حد اقل متوسط از سال های قبل می باشد.اما متاسفانه عده ای از دانش آموزان هر کلاس،دارای چنین بار علمی نمی باشند و این باعث اختلال در یادگیری مطالب جدید توسط دانش آموزان ضعیف می شود.در کلاس های کم جمعیت معلم می تواند با بیان مسائل پایه ای و توضیح پاره ای از مطالب،پیش ذهن قبلی برای دانش آموز ایجاد کرده و سپس مطالب جدید را بازگو نماید.اما این امر در کلاس های پر جمعیت که تعداد دانش آموزان ضعیف زیاد باشدبا ساعات تعیین شده برای درس ریاضی ممکن نمی باشد.لذا می توان از دانش آموزان قوی و پر تلاش در این موارد کمک گرفت.برای هر یک از دانش آموزان خوب و مستعد،چند تن از دانش آموزان ضعیف را انتخاب کرده و در اوقاتی که در مدرسه فرصت پرداختن به این مهم میسر باشد،ضعف درسی این دانش آموزان برطرف شود و به آنها کمک گردد.این گروه ها می توانند کار را در خارج از محیط مدرسه نیز ادامه داده و با ارتباط خوبی که اولیاء در این زمینه بین خود و فرزندانشان بر قرار می کنند این کمک و یاری در محیط خانه نیز ادامه یابد .معلمین می توانند برای پیشرفت هر دانش آموز ضعیف نمره ای امتیازی برای سرگروه قائل شده و این کار باعث تشویق سر گروه و دیگر گروه ها می گردد.بیان مطالب درسی از سوی دانش آموزان برتربرای همکلاسی هایشان از نظر برخی دانش آموزان شیرین تر و شیوا تر از گفته های معلم مربوطه می باشدو به یادگیری آنها کمک بیشتری می کند.لذا از این تجربه برای کمک به دانش آموزان ضعیف می توان بهره برد.امید است با این روش بتوان به یاد گیری شاگردان ضعیف در درس ریاضی کمک بیشتری کرد.

پرستو آذرگون (دبیرستان امام صادق  علیه السلام) 

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٢/۱۱/٢۸

نوع نگارش کتاب هفتم برای دانش آموزان جذاب نیست،اگر چه مطالب ارائه شده در سه قالب کار در کلاس،فعالیت و تمرین گنجانده شده است ،اما حل مکرر تمرین در هر قالبی که باشد خسته کننده می شود.شاید اگر درباره ی هر درس اندکی توضیح و یا مثال های حل شده بیشتری باشد،کار برای معلمین و دانش آموزان آسانتر می باشد.

وقت اختصاص داده شده به این درس با توجه به حجم کتاب وپراکندگی مطالب آن بسیار کم می باشد.حداقل از 4 ساعت در هفته به 6 ساعت در هفته در نظر گرفته شود.

شروع درس  با فصل اول راهبرد های حل مساله برای دانش آموزان یک مقدار سنگین می باشد و اگر هشت راهبرد در طی فصل های کتاب و به تدریج گنجانده می شد بهتر بود.

 

غلط های تایپی موجود در کتاب بسیار زیاد بوده و موجب سردر گمی دانش آموزان و دبیران می گردد.

 

تو ضیح و ارائه مطالب در قسمت سطح و حجم با توجه به تمرین های خواسته شده از دانش آموزان کم می باشد.

 

در فصل 9 آمار و احتمال ،مطالب این قسمت برای دانش آموزان سنگین بوده که اگر ساده تر باشد،بهتر خواهد بود.

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :