گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٢/٤/٢۱

نکته اول (نسبت)اگر وسط های سه ضلع مثلثی را به هم وصل کنیم :

الف-نسبت محیط مثلث حاصل به محیط مثلث اصلی 1 به 2 است.

ب- نسبت مساحت مثلث حاصل به مساحت مثلث اصلی 1 به 4 است.

*********

نکته دوم (تشابه)اگر در مسئله ای نسبت تشابه مساحت دو شکل هندسی (مثلث، 5ضلعی ، 10ضلعی ، . . . )را داشتیم برای بدست آوردن نسبت تشابه باید جذر بگیریم.

مثال اگر نسبت مساحت دو مثلث متشابه 16 به 25 باشد نسبت تشابه آنها 4 به 5 می شود.

مثالی برای شما:مثلثی به اضلاع 5، 12 ، 13 با مثلث دیگری به محیط 60 متشابه است،مساحت مثلث دوم چقدر است؟(جواب :  120 )

نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٢/٤/۱

حقیقتی کوچک برای آنهایی که میخواهند زندگی خود را صددر صد بسازند :

اگر

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26

 

آیا برای خوشبختی و موفقیت تنها تلاش سخت کافیست ؟

تلاش سخت ( hard work)

H+A+R+D+W+O+R+K

8+1+18+4+23+15+18+11=98%

 

آیا دانش صد در صد ما را به موفقیت میرساند ؟

دانش ( KNOWLEDGE )

K+N+O+W+L+E+D+G+E

11+14+15+23+12+5+4+7+5 =96 %

 

عشق چگونه ؟

LOVE

L+O+V+E

12+15+22+5 =54%

 

خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشد ، مگر نه ؟

پس چه چیز 100% را میسازد ؟؟

 

پول (  MONEY )

M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25 =72 %

اینها کافی نیستند . پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد ؟

نگرش ( ATTITUDE )

1+20+20+9+20+21+4+5=100%

آری

اگر نگرشمان را به زندگی ، گروه و کارمان عوض کنیم .

زندگی تغییر 100% خواهدکرد .

نگرش ، همه چیز را عوض میکند .

نگاهت را تغییر بده و چشمهایت را دوباره بشوی .

همه چیز عوض میشود .

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :