گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
» کتاب هفتم و هشتم :: ۱۳٩۳/٦/٢
» ضمن خدمت پایه هشتم :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» کسب رتبه کشوری :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» پیش نویس کتاب پایه هشتم :: ۱۳٩۳/۳/٩
» نمونه سوال پایه هفتم :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» معرفی نفرات برتر درس پژوهی و تولید محتوای الکترونیکی پایه اول :: ۱۳٩۳/۱/۳
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» گاهنامه ریاضیات دانش آموزی «حساب» : شماره 2 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» بخشنامه رسمی حذف دوفصل 9 و 10 کتاب ریاضی هفتم به همراه بارم بندی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» عوامل موفقیت در تدریس ریاضیات :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» طرح پیشنهادی برای کلاس های پر جمعیت با دانش آموزان ضعیف :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» نقد و بررسی کتاب هفتم دبیر محترم سرکار خانم آذر گون :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» تمرین در منزل برای پایه هفتم :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» کارگاه روش تدریس :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» دوره ضمن خدمت طراحی آموزشی :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» دانلود اسلاید های ریاضی پایه هفتم :: ۱۳٩٢/٦/٢
» دانلودسرفصل ها و کتاب ریاضی پایه هفتم :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» ثبت نام کلاس بردهوشمند پرو میتین :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» متن بخشنام مربوط به تشکیل کلاس های کتب جدیدالتالیف :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» دو نکته در باره ی نسبت ها و تشابه : :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» زندگی با عدد :: ۱۳٩٢/٤/۱
» حرف زدن با خود!! :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» روشی برای تبدیل واحد های اندازه گیری :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» مهارت اجتماعی :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» در حاشیه :: ۱۳٩٢/۳/٢٤
» خاص باشید... :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» سه تایی های فیثاغورسی :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» ایجاد یک تغییر! :: ۱۳٩٢/۳/٥
» پیگیری کلاس تولید محتوای الکترونی :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» ۱۳٩٢/۱/۳٠ :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» ده عدد اول دو قلوی نخست شناخته شده :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» ساعت زیبا :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» ۱۳٩٢/۱/۱۸ :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» چطور روز 24 ساعت شد؟ :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» تبریک سال نو :: ۱۳٩٢/۱/٢
» فیثاغورس :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» ثبت نام دوره محتوای الکترونیک :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» اطلاع رسانی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» کلاس ضمن خدمت :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» اصلاحیه بخشنامه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» بازدید از مدارس :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» یاد آوری :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» طنز ریاضی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» مرحله به مرحله انجام جذر 42/7 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» تاریخچه عدد صفر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» استفاده از نقاله آن را جابجا کنید :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» پندهای زندگی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» زاویه و مثلث :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» ریاضیات به سبک شیخ بهایی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» آموخته ام..... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» مسائل مفهومی مناسب زنگ تفریح کلاس ریاضی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۱ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» ساده بیاموزیم :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» گزارش بازدید :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» ۱۳٩۱/٩/٢٠ :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» فال با ریاضی :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» فرم ارزشیابی سوالات امتحانی :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» زیبایی های اعداد :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» زیبایی ریاضی :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» فرا خوان همکاری در تدوین فصلنامه الکترونیکی تخصصی ریاضی دوره راهنما یی :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» تبریک :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» دومین جلسه گروه ریاضی راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» تبریک :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» سه نفر برتر آزمون آنلاین ریاضی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» اعلام نتایج آزمون آنلاین... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» تمدید آزمون :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» نکته مهم درباره آزمون :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» چرا آزمون برگزار نشد و کی برگزار می شود: :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» زمان و چگونگی برگزاری آزمون آنلاین ریاضی :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» پایان ثبت نام آزمون آنلاین :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» قابل توجه همکاران محترم :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» ثبت نام آزمون آنلاین ریاضی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» عیدانه :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» اولین جلسه گروه ریاضی گرگان :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» جشنواره "تدریس من" :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» بالاخره برگزار شد! :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» قابل توجه برندگان محترم المپیاد ریاضی :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» ضمن خدمت های امسال :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» با کمی تاخیر :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» مسئولیت آموزش و پرورش :: ۱۳٩٠/٦/٦
» نکته ای درباره ی المپیاد :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» خاطره ای از دکتر حسابی :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» از طرف وبلاگ معلم روستا: :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» خانم سمیه کوهساری : :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» تعطیلات، تابستان و تارعنکبوت :: ۱۳٩٠/۳/٧
» نتایج المپیاد ریاضی استانی 2 :: ۱۳٩٠/۳/٧
» نتایج نهایی دانش آموزان گرگانی در المپیاد ریاضی استان :: ۱۳٩٠/۳/٥
» دو نکته :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» یادتون نره! حتما با خودتون بیارید :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» نتایج نهایی جشنواره ی استانی تدریس ریاضی با رویکرد IT :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» حتما بخوانید و لطفا اطلاع رسانی کنید :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» چیز دیگری نپرسید چون نمیدانم!!!! :: ۱۳٩٠/٢/۱٧
» آموزگار و روزگار :: ۱۳٩٠/٢/۱٢
» هفته ی معلم مبارک باد :: ۱۳٩٠/٢/٩
» جشنواره استانی تدریس ریاضی با رویکرد IT برگزار شد :: ۱۳٩٠/٢/٧
» بخشنامه اش به دستتان می رسد این هم محض محکم کاری :: ۱۳٩٠/٢/٧
» یه سوزن به خودمون :: ۱۳٩٠/٢/۳
» از کلاس تایپ سوالات ریاضی چه خبر؟ :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» دومین جلسه گروه ریاضی :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» المپیاد ریاضی استانی (2) :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» مرحله ی استانی :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» المپیاد ریاضی(2) :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» سال نو مبارک :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» نتایج المپیاد ریاضی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
» جشنواره وسایل دست ساز :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» مقاله های شرکت کننده در مرحله استانی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» نکته ی بسیار مهم :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» آنچه شما خواسته اید......... :: ۱۳۸٩/۱٢/٦
» پاسخ به شبهات!! :: ۱۳۸٩/۱٢/٦
» فراخوان وسایل کمک آموزشی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» جشنواره استانی تدریس ریاضی با رویکرد IT :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» ضمن خدمت :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
» المپیاد :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
» دو نکته : :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» فردا ساعت 18 :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» المپیاد ریاضی :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» اعلام نتایج :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» کلاس :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» آخرین جلسه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» نکته ی مهم: :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» کارگاه تدریس فعال ریاضیات با کمک فن آوری اطلاعات :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» روش دیگر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» فراخوان :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» مراحل تفکر :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» معادله توانی :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» یکشنبه ها :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» درخواست :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» جشنواره......جشنواره! :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
» ۱۳۸٩/٩/٢۱ :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
» جلسه ی تخصصی گروه ریاضی گرگان :: ۱۳۸٩/٩/٥
» طراحی آموزشی با الگوی تلفیقی :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» مسئله :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» مطلبی از وبلاگ: " معلم ریاضی خواهم ماند" :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» یکشنبه ها :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» ۱۳۸٩/٧/۱٢ :: ۱۳۸٩/٧/۱٢
» سلام :: ۱۳۸٩/٧/۱٢
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/٧/۱٢
مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :