گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/٩/٢۱

همکاران عزیز ، در مرحله شهرستانی جشنواره فعال تدریس ریاضیات با رویکرد فنآوری اطلاعات فقط نیاز به ارائه ی طرح درس است و همان کفایت می نماید. اجرای تدریس تنها در مرحله ی استانی مد نظر می باشد.

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :