گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩۱/۱٠/٢٥

مثال: قد ساراcm 154وقد مریم cm148 است؛

الف ) قد سارا چه قدر از قد مریم بلندتر است؟

ب )  قدمریم چه قدرازقدسارا کوتاه تراست؟

جواب : شاید بپرسید فرق دو سؤال بالا در چیست ؟ بله در واقع چون فاصله ی دو مقدار مورد سؤال است،  هر دانش آموزی بدون اندک تأملی اختلاف دو عدد فوق را محاسبه می کند

6=148-154

بله در مسائل اعداد صحیح هم همین طور باید عمل کنیم ، یعنی اینکه هر وقت اختلاف دو عدد صحیح  مثل دو دما ویا دو ارتفاع ویا ... و به طور کلی فاصله ی بین دو مقدار مورد سؤال باشد ، همیشه باید عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم کرده و حاصل را به دست آوریم. که همیشه یک مقدار مثبت است .

(مانند:جرم جسم ویا حجم جسم و اختلاف سن و مواردی از این دسته که همیشه مقداری مثبت هستند.)

مثال : دمای هوای اردبیل در یک روز زمستانی 16 درجه زیر صفر ودمای هوای تهران در همان روز  2 درجه زیر صفر است ؛

  • ·        دمای هوای تهران چه قدر گرم تر از دمای هوای اردبیل است؟
  • ·        یا : دمای هوای اردبیل چه قدرسردترازدمای هوای تهران است؟

برای رسیدن به پاسخ هر دو سؤال چنین عمل می کنیم:                                                                                                                                                             

14=  (16- ) – (2- )

دمای هوای تهران 14 درجه گرم تر از دمای اردبیل است.

ویا اینکه دمای هوای اردبیل 14 درجه سردتر از دمای هوای تهران است.

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :