گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٢/۱/۱۸

اعداد اول دو قلو (Twin primes) اعداد اول به فرم p و p+۲ هستند یعنی تفاضل آنها ۲ است. حدسی وجود دارد که بی‌نهایت عدد اول دو قلو وجود دارد، اما تا به حال اثبات نشده. چون یافتن اعداد اول دوقلو در اصل پیدا کردن دو عدد اول است، بزرگترین اعداد اول دوقلوی شناخته شده نسبت به بزرگترین اعداد اول شناخته شده از گونه‌های دیگر کوچکتر است.

ردیفعدد اولتعداد ارقامتاریخ کشف
۱ ۲۰۰۳۶۶۳۶۱۳٬۲۱۹۵۰۰۰ ۵۸۷۱۱ ۲۰۰۷
۲ ۲۰۰۳۶۶۳۶۱۳٬۲۱۹۵۰۰۰ ۵۸۷۱۱ ۲۰۰۷
۳ ۱۹۴۷۷۲۱۰۶۰۷۴۳۱۵٬۲۱۷۱۹۶۰ ۵۱۷۸۰ ۲۰۰۷
۴ ۱۹۴۷۷۲۱۰۶۰۷۴۳۱۵٬۲۱۷۱۹۶۰ ۵۱۷۸۰ ۲۰۰۷
۵ ۱۰۰۳۱۴۵۱۲۵۴۴۰۱۵٬۲۱۷۱۹۶۰ ۵۱۷۸۰ ۲۰۰۶
۶ ۱۰۰۳۱۴۵۱۲۵۴۴۰۱۵٬۲۱۷۱۹۶۰ ۵۱۷۸۰ ۲۰۰۶
۷ ۱۶۸۶۹۹۸۷۳۳۹۹۷۵٬۲۱۷۱۹۶۰ ۵۱۷۸۰ ۲۰۰۵
۸ ۱۶۸۶۹۹۸۷۳۳۹۹۷۵٬۲۱۷۱۹۶۰ ۵۱۷۷۹ ۲۰۰۵
۹ ۳۳۲۱۸۹۲۵٬۲۱۶۹۶۹۰ ۵۱۰۹۰ ۲۰۰۲
۱۰ ۳۳۲۱۸۹۲۵٬۲۱۶۹۶۹۰ ۵۱۰۹۰ ۲۰۰۲

 

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :