گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٢/۱/۳٠

از آنجا که بعضی از همکاران محترم نسبت به تاریخ امتحان نوبت

دوم معترض بودند، جهت تغییر تاریخ امتحان به سازمان مراجعه

نموده ، اما با توجه به تأکید واصرار بر تغییر زمان ، موافقتی حاصل

نشد. 

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :