گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٢/۳/٢٤

 

فرما ریاضیدان فرانسوی قرن هفدهم بود. اثبات آخرین قضیه

ی فرما قرن ها ذهن ریاضیدانان را مشغول کرده بود .خود

او در حاشیه ی دفترچه اش نوشت :«من اثبات قابل قبول این

قضیه را پیدا کرده ام .اما حاشیه ی دفترچه ام برای نوشتن

آن جای کافی ندارد.»

این قضیه پس از ۱۵سال پژوهش به کمک کامپیوتر به اثبات

رسید اما جالب اینجاست که اثبات این قضیه در ۲۰۰صفحه

جای گرفته است.حدس بزنید این مقدار چقدر از حاشیه ی

دفترچه ی فرما را اشغال می کرد؟

     منبع :کتاب شرح حال ریاضیدانان جهان

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :