گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٠/٥

دیویی در توضیح مراحل تفکر در اثر مشهورش "دموکراسی و آموزش پرورش" مراحل تفکر را چنین بر می شمرد: مرحله ی اول تفکر تجربه است، تجربه ای که طبیعتاً در چارچوب محیط صورت می گیرد. مرحله ی دوم روبرو شدن با مسأله یا مشکل است. در مرحله ی سوم جمع آوری اطلاعات برای حل معضل آغاز می گردد. مرحله ی چهارم نیز حل مسأله است و مرحله ی پنجم عملی کردنِ راه حل.

                                          سمیه کوهساری

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :