گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٢/۳/۳۱

تاکید بر سکوت کامل در زمانی که دانش آموزان بر روی مسائل دشوار کار می کنند ممکن است کار را برای آنان دشوار سازد.( وولفک، ۱۹۹۵)

به همکاران عزیز توصیه می شود در هنگام حل مساله دانش آموزان را به حرف زدن با خود تشویق نمایند زیرا این کار آنها را درهدایت وکنترل اندیشیدن یاری می نماید.

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :