گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٢/٤/٢۱

نکته اول (نسبت)اگر وسط های سه ضلع مثلثی را به هم وصل کنیم :

الف-نسبت محیط مثلث حاصل به محیط مثلث اصلی 1 به 2 است.

ب- نسبت مساحت مثلث حاصل به مساحت مثلث اصلی 1 به 4 است.

*********

نکته دوم (تشابه)اگر در مسئله ای نسبت تشابه مساحت دو شکل هندسی (مثلث، 5ضلعی ، 10ضلعی ، . . . )را داشتیم برای بدست آوردن نسبت تشابه باید جذر بگیریم.

مثال اگر نسبت مساحت دو مثلث متشابه 16 به 25 باشد نسبت تشابه آنها 4 به 5 می شود.

مثالی برای شما:مثلثی به اضلاع 5، 12 ، 13 با مثلث دیگری به محیط 60 متشابه است،مساحت مثلث دوم چقدر است؟(جواب :  120 )

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :