گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٢/۱۱/٢۸

نوع نگارش کتاب هفتم برای دانش آموزان جذاب نیست،اگر چه مطالب ارائه شده در سه قالب کار در کلاس،فعالیت و تمرین گنجانده شده است ،اما حل مکرر تمرین در هر قالبی که باشد خسته کننده می شود.شاید اگر درباره ی هر درس اندکی توضیح و یا مثال های حل شده بیشتری باشد،کار برای معلمین و دانش آموزان آسانتر می باشد.

وقت اختصاص داده شده به این درس با توجه به حجم کتاب وپراکندگی مطالب آن بسیار کم می باشد.حداقل از 4 ساعت در هفته به 6 ساعت در هفته در نظر گرفته شود.

شروع درس  با فصل اول راهبرد های حل مساله برای دانش آموزان یک مقدار سنگین می باشد و اگر هشت راهبرد در طی فصل های کتاب و به تدریج گنجانده می شد بهتر بود.

 

غلط های تایپی موجود در کتاب بسیار زیاد بوده و موجب سردر گمی دانش آموزان و دبیران می گردد.

 

تو ضیح و ارائه مطالب در قسمت سطح و حجم با توجه به تمرین های خواسته شده از دانش آموزان کم می باشد.

 

در فصل 9 آمار و احتمال ،مطالب این قسمت برای دانش آموزان سنگین بوده که اگر ساده تر باشد،بهتر خواهد بود.

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :