گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱۱/۸

دوره ی ضمن خدمت:"زبان تخصصی ریاضیات"

مدرس:‌آقای ناصری

کد دوره: ٩١٠٠۵۵٩٢

مکان: ساختمان ایرانشهر، جنب اداره

زمان: فردا  شنبه  ساعت ٢١-١٨

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :