گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٢/٦

١)المپیاد ریاضی در مرحله ی شهرستانی به شکل تیمی نیست. فردی است. امتیازات هر دانش آموز جداگانه  بررسی میشود و در صورت کسب بالاترین امتیاز به مرحله ی استانی راه پیدا می کند.

٢)المپیاد برای دانش آموزان مدارس شیفت صبح  ساعت ٩:٣٠  و دانش آموزان شیفت عصر ساعت ١۴:٣٠ شروع می شود.

 

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :