گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٢

در پی فراخوان  وسایل دست ساز همکاران ، امروز و در پایان مهلت مقرر وسایل ارسالی خانمها فاطمه تقی زاده، انسیه سیفی و مرضیه موحدی تحویل گروه های آموزشی استان گردید. با آرزوی موفقیت برای این عزیزان

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :