گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/٧/٢۳

به عنوان گروه ریاضی مقطع راهنمایی، روزهای یکشنبه در ساعت اداری در خدمت همکاران عزیز هستیم و از نقطه نظرات شما استفاده می کنیم.

شماره تلفن دفتر گروه های آموزشی: ٢٢۵٣٣٩۵

شماره ی خودم: ٠٩١١٢٧٠١۴۴۵

منتظر تماس همکاران محترم هستیم...

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :