گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٠/۱/٢۳

دومین جلسه ی تخصصی گروه ریاضی هفته ی آینده برگزار می شود. محور اصلی این جلسه دو موضوع خواهد بود: ١) بررسی نقاط ضعف و قوت سوالات ریاضی طرح شده در نوبت اول و ارائه ی پیشنهادات برای بهبود کیفیت سوالات در خرداد ماه  ٢) انتخاب سرگروه جدید

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :