گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٠/۳/٥

کلاس اول راهنمایی:

رتبه ی دوم/ نسیم طیار /   41/25 درصد

رتبه ی چهارم/ امید هزار جریبی/   36/25 درصد


کلاس دوم راهنمایی:

رتبه ی دوم/ محمود تمسکنی/ 71/05 درصد

رتبه ی چهارم/ حدیثه صاحبی/   59/2 درصد


کلاس سوم راهنمایی:

رتبه ی اول/ درسا عشقی/   89/2 درصد

رتبه ی دوم/ ابراهیم خالقی/   83/33 درصد


مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :