گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩٠/٥/۱٠

یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت:شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید.من که نمی خواهم موشک هواکنم.می خواهم در روستایمان معلم شوم.دکتر جواب داد:تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول،ولی تو نمی توانی به من قول بدهی که یکی از شاگردان تودرروستا،نخواهد موشک هواکند.

                                              ارسالی توسط خانم سمیه کوهساری

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :