گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/٩/٥

اولین جلسه ی گروه ریاضی _ مقطع راهنمایی ، روز دوشنبه مورخه ١٣٨٩/٩/٨ در اداره ی آموزش و پرورش ، ساختمان ایرانشهر برگزار خواهد شد.

ساعت جلسه: ١١-٩ صبح

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :