گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩۱/٩/۱٤

رعایت سطوح ششگانه

رعایت بودجه بندی کتاب

تنظیم سوال بر اساس متن کتاب

رعا یت تنوع سوال

زیبایی سوال وکیفیت تایپ و تکثیر و مشخص بودن بارم

سر برگ

سوال

نگارش سوال ورعایت نشانه گذاری و عدم وجود غلط املایی

عدم پاسخ سوا ل در سوا ل دیگر

رعایت سوال از ساده به مشکل

مدت

مناسب

امتحان

نام

مدرسه

نام دبیر

حتما قید شود

 

20

10

10

10

10

10

15

5

5

5

 

 

 

همکاران گرامی:

   سوالات ترم را با توجه به جدول بالا طراحی کنید که پس از بررسی سوالات منتخب مورد تشویق قرار خواهد گرفت.

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :